Invitation to the 2nd leg of CEC2020 – Teplička nad Váhom

Invitation of CEC 2020 – Teplička nad Váhom (207 letöltés)
Invitation to the 2nd leg of Central European Cup 2020
Pozvánka na 2.kolo Stredoeurópskeho pohára 2020
Teplička nad Váhom – Slovakia 20.9.2020
Lukostrelecký klub REFLEX ŽILINA / Archery club REFLEX ŽILINA
WA 70/60/50 m Kvalifikácia + Eliminácie
WA 70/60/50 m Qualification + Eliminations


Miesto konania/ Venue:
Lukostrelnica LK REFLEX ŽILINA
Teplička nad Váhom (obchvat na KIA a Terchovú, cesta 583),
GPS: Latitude: 49.217045, Longitude:18.789316


Divízie a triedy / Divisions and classes:
Olympijský luk a kladkový luk, holý luk / recurve and compound bow, bare bow
kadetky, kadeti, juniorky, juniori, ženy a muži /
cadet women / men, junior women / men, women / men
olympijský luk / recurve bow ženy, muži, juniorky, juniori
women / men, junior women / men
70 m -122 cm terč / target face
kadetky, kadeti
cadet women / men
60 m -122 cm terč / target face
kladkový luk / compound bow: všetky triedy / all classes
50 m – 80cm 6 zónový terč
6 zones target face
Holý luk/bare bow: všetky triedy/all classes
50 m – 122cm

Registrácia / Registration:
Registrácia na e-mail: reflexzilina@gmail.com
Registration via e-mail: reflexzilina@gmail.com
Termín registrácie – konečná prihláška do 14.9.2020 do 12:00 hod. / deadline for final entry form September 14th 2020 /
Pri registrácii (v e-maili) uveďte, prosím, meno, priezvisko, divíziu, triedu a lukostrelecký klub.
In registration (in e-mail) specify, please, name and surname, division, class and club of the archers.

Štartovné / Entry fee:
25 € bankovým prevodom do 14.9.2020 do 12:00 hod.( v cene obed)
/ 25 € by bank transfer received by September 14th 2020 until 12:00 loc / (lunch included)

LK Reflex Žilina
IBAN: SK4583300000002400701462
BIC SWIFT code: FIOZSKBAXXX
30 € v hotovosti pri registrácii / 30 € cash by accreditation.

Emailom pri registrácii je možné objednať obed pre sprevádzajúce osoby v cene 5,-€, platba na bankový účet spolu s registráciou.
Lunch orders for accompanying persons for 5,-€ by e-mail together with registration.
Lunch payments on bank account with registration.

Harmonogram / Time schedule:
08:30 – 09:15 Akreditácia / Accreditation
09:15 – 09:30 Otvorenie, schôdzka kapitánov / Opening ceremony, team captains meeting

09:30 – 10:00 Tréning / Warming up
10:00 – 13:30 Kvalifikácia 2 x 6 sád, 10 minút prestávka po šiestich sadách
10:00 – 13:30 Qualification 2 x 6 ends, after 6 ends 10 minutes break
13:30 – 14:30 Obed / Lunch
14:30- 17:30 Tréning 2 sady, Eliminácie (1/8, 1/4, ½, finále)
Warming up 2 ends, Eliminations
18:00 Vyhlásenie výsledkov/ Awards ceremony
Pravidlá a ďalšie informácie/Rules, other efficient information:

 • Súťaží sa podľa pravidiel WA a CEC / Rules by WA and CEC
 • Do eliminácií postupuje 16 strelcov / 16 archers maximum into eliminations
 • Protestová komisia bude určená na schôdzke kapitánov / Jury of appeal will
  be appointed during captains meeting
  Riaditeľ súťaže / Tournament chairman: Viera Hanuliaková
  Administrátor súťaže / Tournament secretary: Jozef Kúdelčík
  DOS / DOS: Mária Kúdelčíková
  Hlavný rozhodca / Chairman of judges : Vlastimil Schindler
  Asistenti rozhodcov / Assisted by judges: Viera Hanuliaková, Boris Baláž
  Technický delegát / Technical delegate: TB

Ubytovanie / Accommodation:
Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie. Organizer does not provide.
https://www.chateaugbelany.com/en
https://www.penzion.martinovdvor.sk/index.php/en
http://www.penzionanton.sk/index.php
https://penzionbosorka.sk/
https://www.penzionkamelia.sk/en/
Informácie/Informations:
Viera Hanuliaková, reflexzilina@gmail.com, + 421 905 435 952